Dotacje

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie wydarzeń polonijnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Kwota dotacji 2023 rok – 2 250,00 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 136 843,00 PLN
Data podpisania umowy: 26 lipca 2023 rok

Zadanie publiczne:
Polonijna Choinka realizacja Polonijnej Choinki. Dofinansowanie kosztów organizacji wydarzenia.

Informujemy, że nasz Dom otrzymał dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie struktur oraz działalności statutowej organizacji polonijnych na Wyspach Brytyjskich.

Kwota dotacji 2023 rok- 47 974,00 zł
Kwota dotacji 2024 rok- 51 475,00 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 174 738,00 zł

Zadanie publiczne: Wsparcie struktur oraz działalności statutowej organizacji polonijnych na Wyspach Brytyjskich
polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń,
wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.